Jinhua Wantu Daily Products Co.,Ltd
Chính sách cá nhân
Tin
Liên lạc
Tel: *86-0579-892588
Add: No.29 Fahua St.Jindong District Jinhua City Chiết Giang, China
code contact

Chính sách cá nhân

Công ty chúng tôi cam kết giữ gìn sự tin tưởng và tự tin của bạn với sự riêng tư. trên: Xin đọc cẩn thận chính sách này để hiểu rõ hành vi của chúng tôi về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân.

Về chính sách bảo mật của chúng ta

Chính sách này dành cho riêng tư khi các bạn thăm hay dùng các trang web, ứng dụng và các dịch vụ khác, bao gồm các sự kiện, mà liên quan hoặc liên hệ với chính sách bảo mật riêng tư này (mỗi người, một'822;dịch vụ 892;). trên: Chính sách này có thể được cung cấp thêm thông báo riêng tư, điều khoản hay thông báo. Công ty Wannu sở hữu hay quản lý dịch vụ, như đã xác định ở đó, là nhân viên kiểm soát chính của thông tin cá nhân của ông, cung cấp, thu thập hay gởi cho dịch vụ. Thông tin

chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập các thông tin về các bạn bằng ba cách: trực tiếp từ nguồn nhập, từ nguồn cung cấp bên ngoài, và qua các công nghệ tự động.

Cách sử dụng thông tin của quý vị

Chúng tôi đã cam kết cống hiến một kinh nghiệm đầy đủ và hữu ích cho quý vị. Tùy thuộc vào cách bạn tương tác với chúng tôi và dịch vụ, chúng tôi dùng thông tin cá nhân của bạn cho: BSJdZ chia sẻ thông tin của bạn BSJdZ Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn theo cách và ngữ cảnh sau.

Tài khoản cá nhân của quý vị

Nếu quý vị tạo ra một tài khoản người dùng riêng trên Science Direct, Scopus, Mendel, ClínicalKey hay dịch vụ khác được liệt kê ở đây, quý vị có thể ký tên với cùng các chứng chỉ cho tất cả bọn chúng.


Quản lý dữ liệu

Nếu ngài là quản trị một viện có đặt bản dịch vụ, chúng tôi s ẽ dùng chi tiết của ngài để liên lạc với quý vị về dịch vụ của quý vị Nếu ông cung cấp thông tin liên lạc với các đồng nghiệp của ông, chúng tôi có thể cung cấp cho ông một chỉ dẫn khi chúng tôi liên lạc với những cá nhân đó với thông tin liên lạc về dịch vụ.


Tuỳ thích giao tiếp

Bạn có thể tùy chỉnh và quản lý các sở thích giao tiếp và các thiết lập khác khi đăng ký với dịch vụ, bằng cách cập nhật các tính năng và sở thích của tài khoản, bằng cách sử dụng các biện pháp'82;opt-in/out 8921; hay hệ thống nhận tín hiệu hay cách khác cung cấp trong thông tin bạn nhận từ chúng tôi hay bằng cách liên lạc với chúng tôi. trên: Chúng tôi có quyền thông báo mọi sự thay đổi hay cập nhật của dịch vụ khi cần thiết.

Truy cập và cập nhật thông tin của quý vị

Dịch vụ có thể cho người dùng đã đăng ký quyền truy cập trực tiếp thông tin tài khoản của họ và thực hiện sửa đổi hay cập nhật bất cứ lúc nào.

giờ chúng tôi giữ lại thông tin cá nhân của các vị cho đến khi cần thiết để cung cấp dịch vụ và hoàn thành các giao dịch yêu cầu, hay cho các mục đích quan trọng khác như là tuân thủ luật pháp, giữ các ghi chép kinh doanh và tài chính, giải quyết các bất đồng, bảo vệ an ninh, phát hiện và ngăn chặn gian lận và lạm dụng, và thực thi các thỏa thuận. (

) Hệ thống an ninh dữ liệu BSJdZ Chúng tôi sẽ đề phòng bảo vệ các thông tin cá nhân của quý vị khỏi thiệt hại, trộm cắp, lạm dụng và quyền truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và hủy diệt bằng cách sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp.

Địa điểm xử lý

Các thông tin cá nhân của quý vị có thể được lưu giữ và xử lý ở khu vực của quý vị hay một nước khác nơi mà công ty Wannu và các nhà cung cấp dịch vụ đó chứa máy chủ và cơ sở dịch vụ, bao gồm cả Úc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ireland, Hà Lan, Philippines, Singapore, Anh quốc và Hoa Kỳ. (

Thảo xử lý

Khi chúng tôi thu thập tư liệu cá nhân trong phạm vi luật bảo vệ dữ liệu Châu Âu, chúng tôi làm thế:

Thay đổi BSJDJ Chúng tôi sẽ cập nhật chính sách về riêng tư này hết lần này đến lần khác. trên: Bất cứ thay đổi nào sẽ được đăng lên trang này với một ngày sửa đổi. Nếu chúng tôi có thay đổi vật chất, chúng tôi sẽ thông báo thông qua dịch vụ hoặc bằng cách khác.

Liên lạc

Nếu quý vị có câu hỏi, bình luận, phàn nàn hay yêu cầu liên quan đến chính sách riêng tư này hay việc xử lý thông tin của quý vị, xin hãy liên lạc: BSJZZ Tel:0086-89269588

No.29 Fahua Street Fucun town, Jindong District, Jinhua city, Zhđu tỉnh, Trung Quốc

Dịch vụ đặc biệt

Vui lòng đọc chi tiết dịch vụ bên dưới để tìm thêm thông tin về một số dịch vụ Wan.Liên lạc